Visuele werkvormen

Een visuele werkvorm is een oefening die door een (visueel) facilitator wordt ingezet om een doel te bereiken met een groep mensen. Daarbij maakt men gebruik van met name grote vellen papier en stiften en beeldkaarten. De voordelen van werken met visualisatie zijn: 1) een handgemaakte tekening wekt direct de interesse, 2) met slimme visuele werkvormen doen deelnemers meer mee dan anders, 3) 'het grote plaatje' brengt meer overzicht op het vraagstuk en de oplossingen, 4) men komt sneller tot betere ideeen in vergelijking met 'alleen praten of schrijven' en tenslotte 5) plaatjes onthoud je langer dan woorden.