Visueel notuleren

Bij visueel notuleren luistert een persoon naar wat wordt gezegd bij een presentatie, vergadering, workshop of conferentie. Hierbij worden meestal beelden en woorden gebruikt. De visualisatie vormt het visuele verslag van de bijeenkomst. Zo komt de kern van de boodschap vaak beter over dan tekst en onthoudt men deze langer. Je kunt visuele notulen zowel voor jezelf in een schetsblok maken of op een groot vel papier dat zichtbaar is voor de hele groep. In het laatste geval spreekt men vaak van graphic recording.