werkvorm

Een werkvorm is de aanpak of structuur die je in een bijeenkomst kiest om een bepaalde inhoud aan de orde te stellen. Hiermee stuur je het gedrag van de deelnemers. Het is een kapstok voor dialoog. Er is hierbij een driehoeksverhouding tussen inhoud, relatie en proces. Als de relatie (tussen de groepsleden en tussen de procesbegeleider en de groep) en het proces op orde zijn, komen de resultaten gemakkelijker tot stand.

Reactie plaatsen