Workshop

Een workshop is een korter of langer durende bijeenkomst waarin theorie en praktijk samenkomen. Het is een moment waarbij mensen iets over een bepaald onderwerp leren, bijvoorbeeld een kookworkshop. In de zakelijke wereld zijn workshops korte cursussen of bijeenkomsten waarbij men samen aan de slag gaan met een bepaald onderwerp. Er zijn workshops verspreid over meerdere dagen waarin teams samen een jaarplan opstellen, of werken aan hun complexe vraagstukken ten tijde van verandering

Reactie plaatsen