Organisatieontwikkeling

Stilstand is achteruitgang. Net als mensen is een organisatie geen statisch geheel dat altijd maar hetzelfde blijft. Een organisatie is het geheel van mensen, processen en systemen. Het doel van een organisatie is het oplossen van problemen en gezien het feit dat de wereld om ons heen veranderd betekent ook dat organisaties zich moeten aanpassen aan de steeds veranderende wereld. Om relevant te blijven, om te zorgen dat er richting wordt gegeven en om te zorgen dat ze hun bestaansrecht houden. 

Reactie plaatsen