Visualisatie in mediation

Iedereen weet dat het slim toepassen van visuele communicatie mensen meer plezier geeft, de betrokkenheid verhoogt en de resultaten van meetings beter worden. Als je een beetje verder denkt dan de bekende meetings in organisaties, kom je al snel op andere vakgebieden.

'My mediation sucked'

Mediation is een vrij serieus vakgebied: mensen met een conflict vragen een mediator om als neutrale partij te helpen en tot oplossingen te komen. Denk aan echtscheidingen, zakelijke geschillen of andere conflicten die al snel een juridisch gehalte hebben.

Lisa Arora uit Canada schreef in ons boek The World of Visual Facilitation een prachtig hoofdstuk met als titel Visuals meet Mediation. Op een dag in 2013 kwam ze terug van een zakenreis, toen haar echtgenoot kwam met de mededeling dat hij van haar wilde scheiden. Tot haar frustratie kon de mediator die ze hadden ingeschakeld hen uiteindelijk niet goed helpen. Ook met de tweede mediator kwamen ze er niet uit. Zoals Lisa zegt: 'My mediation sucked'. Mediations zijn natuurlijk vaak succesvol, maar helaas voor haar dit keer niet. Uiteindelijk zijn ze er wel uitgekomen, maar het had iets heel positiefs bij Lisa veroorzaakt...

Pionieren in visual mediation

Als ervaren visual facilitator was het voor Lisa eigenlijk heel logisch dat ze ging pionieren in het toepassen van visuele communicatie in mediation. Ze ging terug naar school, liet zich certificeren als family mediator en startte haar visual mediation practice. En al snel begon ze met het trainen van mediators in deze vernieuwing.

Visual mediation in Nederland

We zijn inmiddels zeven jaar verder en Lisa heeft nu een bloeiende praktijk. Toen ik Lisa vorige zomer bij de boekpresentatie in New Jersey sprak, begonnen haar ogen te glimmen toen ik haar voorstelde om in Nederland training te komen geven aan mediators in Europa. En zo gaat het gebeuren dit jaar mei! Inmiddels is deze training geregistreerd bij de Mediatorsfederatie Nederland (16 PE-punten).

Maar eerst iets over waarom visualisatie nu zo goed werkt in mediation.

Onder stress werken plaatjes beter dan woorden

Als mensen een conflict hebben, zitten ze simpelweg in de stress. Je kunt dan letterlijk minder informatie opnemen en onthouden. Dat maakt het ook heel moeilijk om iemand anders echt te horen en te begrijpen. Laat staan dat je je enigszins in de ander kunt verplaatsen of beslissingen kunt nemen.

Het versterkt onpartijdigheid van de mediator

Als partij in een mediation wil je natuurlijk dat de mediator zich helemaal neutraal manifesteert. Normaal gesproken maakt de mediator voornamelijk notities voor zichzelf. Maar als hij zichtbaar voor iedereen de resultaten in beeld brengt met plaatjes en tekst, dan wordt pas duidelijk welke informatie de mediator zelf ook belangrijk vindt. Dat versterkt het gevoel bij de partijen van 'ja, onze mediator is onpartijdig'.

Een meer constructieve sfeer van meer samenwerking

In zekere zin externaliseer je het conflict een beetje, doordat je een visualisatie maakt waar je van een afstand naar kunt kijken. In plaats van dat je steeds de tegenpartij moet aankijken. Dat kan ook meer een gevoel van veiligheid in het gesprek opleveren.

Informatie brengen en halen

Naast het live in beeld brengen van de gespreksresultaten (pull) kun je natuurlijk ook iets presenteren (push), zoals de afbeelding hierboven waarin in een overzicht alles staat over het waarom, wat, wie en hoe van de mediation.

Beter beslissen

Als partij in een conflict wil je uiteindelijk goed kunnen beslissen. Dat gaat natuurlijk het beste op basis van informatie die je zelf tot stand hebt laten komen, begrijpt en overziet. Vergelijk een ingewikkeld document maar eens met een big picture van alle afspraken. Lisa spreekt hier over empowered decision makers.

Help, ik kan niet tekenen!

Een kleine geruststelling: het gaat niet om kunst maar om communicatie. Liever een wat slordige tekening dan een piece of art zonder een heldere boodschap. In onze visuele trainingen merken we dat letterlijk iedereen dit snel kan leren. Natuurlijk kost het even tijd om hier echt vertrouwd mee te raken.

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen