De dans tussen de facilitator en de graphic recorder
09 januari 2015 

De dans tussen de facilitator en de graphic recorder

Is het is niet geweldig te horen van deelnemers dat je precies vastlegt wat zij bedoelen? Dat ze zich gehoord voelen, en dat je ook nog wat doet met de ontstane ideeën? Veel professionals die groepen begeleiden doen dat door simpelweg mee te schrijven, op geeltjes op flip-overs. En sommigen durven het aan om dingen die uit de groep komen visueel vast te leggen.

In tweeën ritsen
Maar ja, als je het groepsgesprek begeleidt, is het lastig tegelijkertijd een betekenisvolle visual te maken. Want op het moment dat je de groep letterlijk de rug toe keert, kun je het gesprek niet meer goed begeleiden. Je kunt je toch moeilijk in tweeën ritsen, nietwaar? 

graphic recorder en facilitatorDe graphic recorder
Precies om die reden is het vak van graphic recorder ontstaan. Een graphic recorder is een persoon (dus geen apparaat ;-)) die heel scherp kan luisteren wat er (niet) gezegd wordt en dit dan op een visuele manier weergeeft.  Daarmee helpt hij of zij met het ‘zien’ van de ideeën en de patronen die er ontstaan.

Graphic recording kun je heel breed toepassen: bij allerhande meetings, seminars, workshops en werkconferenties.

Beelden die blijven hangen
Als je in staat bent om dat wat er gezegd is in treffende beelden te vangen, krijg je een beeld dat blijft hangen. Letterlijk en figuurlijk! Graphic recorders werken meestal op hele grote vellen papier: een meter hoog en soms vele meters lang. Dat geeft de ruimte om het geheel panoramisch vast te leggen. En bijna altijd willen opdrachtgevers het resultaat meenemen om op kantoor te hangen. Dit zorgt er vaak voor dat de dialoog informeel wordt voortgezet. Zo werk je aan het groepsgeheugen, wat bijdraagt aan gedeelde visies.

It takes two...
Het spreekt voor zich dat een vloeiende samenwerking tussen de facilitator en graphic recorder tiptop moet zijn! Daarom deze drie tips:

TIP 1 Wees glashelder in het resultaat dat je wil bereiken. Als je je doel helder voor ogen hebt, dan kunnen de faciliator én de graphic recorder elk hun expertise inzetten om het doel te bereiken. Gedetailleerde afspraken over wie en wat zijn niet nodig, omdat je dezelfde richting uitgaat en ziet wat nodig is om er te komen.

TIP 2 Voel hoe het is om te visualiseren. Het visueel vastleggen van gesprekken is enorm intensief. Om je enigszins te kunnen verplaatsen in de graphic recorder, is het aan te raden om eens zelf een gesprek vast te leggen. Vooral de brug slaan tussen wat je hoort en wat je wilt tekenen is een kunst op zich! De basisvaardigheden hiervoor zijn dan handig, welke je kunt opdoen bij de Zakelijk Tekenen (ook online).

TIP 3 Laat de ander schitteren! De facilitator en graphic recorder hebben elk hun specifieke rol in het proces.  En net als in een dans, is er een leider en een volger.  De volger maakt het mogelijk dat de leider kan leiden, de leider voelt wat de volger nodig heeft.  Het gaat niet om de rollen, de ego’s, maar een dans in flow in het proces van samenwerking tussen facilitator, graphic recorder en natuurlijk de groep.


Over de schrijver
Reactie plaatsen