Leidinggeven op afstand

18 november 2021

Met leiding geven op afstand wordt bedoeld het dagelijks leiden van een groep, team of organisatie waarbij de leden op meerdere locaties werkzaam zijn. De leider, vaak manager of teamleider genoemd, is eindverantwoordelijk voor de resultaten van deze verspreide groep mensen waar hij de leiding over heeft. Omdat de leider niet iedereen tegelijkertijd kan zien werken, vergt dit een grote mate van onderling vertrouwen en kwaliteit van zelfstandig werken. Leider en medewerkers moeten extra moeite doen om de sociale verbinding met elkaar te onderhouden.

Reactie plaatsen