Hybride samenwerken

Hybride samenwerken is het proces van samenwerking waarbij mensen werken op een gemeenschappelijke locatie zoals een kantoor danwel een onlinewerkplek bijvoorbeeld thuis of onderweg. Daarbij werkt men met een computer uitgerust met videoconferentiesoftware (zoals Zoom of MS Teams), e-mail en tekstverwerking. De samenwerking kan plaatsvinden zowel synchroon (bij onlinebijeenkomsten) als asynchroon, waarbij ieder op een ander moment zijn bijdrage levert aan het gezamenlijke resultaat. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van documenten 'in the cloud', die het mogelijk maken om tegelijkertijd in hetzelfde document te werken.

Reactie plaatsen