Leiderschap

Leiderschap is een kwaliteit die ten dienste staat om anderen te laten doen wat nodig is. De leider hoeft niet formeel een leiderspositie te hebben. In dat geval spreken we over informeel leiderschap. Er zijn vele stijlen van leiderschap van dictatoriaal, directief, tot participatief, coachend, dienend en faciliterend.

Reactie plaatsen