Leidinggeven

Met leidinggeven wordt bedoeld het dagelijks leiden van een groep, team of organisatie. De leider, vaak manager of teamleider genoemd, is eindverantwoordelijk voor de resultaten van de groep mensen waar hij de leiding over heeft. Daarbij richt de leider zich op zowel de inhoud van het werk als de kwaliteit van de samenwerking tussen de leden van de groep.

Reactie plaatsen