Innoveren met Brainstacking

Afgelopen week was Jeroen Blijsie als Graphic Recorder te gast in het LEF future center bij Rijkswaterstaat in Utrecht. Onder leiding van Gerard Struijf van BrainStax is in heel korte tijd, een ter plekke door één van de deelnemers ingebracht idee door middel van BrainStacking kansrijker gemaakt.

Wat was het resultaat?

Fons van Stijn van DaFonsie 3D Productions bracht zijn idee omtrent een nieuwe Communicatie App naar voren. Doordat er nu nieuwe technologie beschikbaar is en het toenemende gebruik van smartphones, lijkt het idee rijp voor ontwikkeling. De andere gasten voegden hier vanuit hun eigen expertise onder andere “gamification en “groepsgebruik” aan toe, waarna er zelfs een nieuw verdienmodel ontstond. Door daarna bewust de belangrijkste beperkende factoren en risico`s weg te nemen weet Fons nu exact waar hij aandacht aan moet schenken alvorens het idee kansrijk te kunnen introduceren.

brainstacking graphic recording the visual connection

Waarom BrainStacking?

De meeste ideeën en concepten, vaak hele succesrijke, komen niet tot ontwikkeling. De roep om bewijsvoering vooraf, de onderbouwing met een financiële business cases of simpelweg “ja maar denken” belemmert het nemen van de volgende noodzakelijke stap.

BrainStacking is een methode om dit dilemma te doorbreken. “ja maar” is verboden en “ja en” wordt omarmd. Maar dan moet het ook wel ergens toe leiden.

Hoe zeg je… BrainStacking… ‘hersenen stapelen’? Hoe gaat dat dan?

De BrainStacking methode bestaat in grote lijnen uit de volgende stappen:

EVOLUTIE – Introductie van het idee in de groep, perfectioneren en verdiepen; In deze eerste fase van BrainStacking brengen de deelnemers hun idee of concept in. Er wordt nog niet ge- en/of beoordeeld. Goed luisteren is essentieel.

FOCUS – Door steeds weer voort te borduren op een idee of concept wordt het steeds complexer. In deze fase brengen we het idee terug naar de kern. Alle ballast wordt geëlimineerd. Het wordt voor iedereen helder wat er bedoeld wordt en hoe het echt werkt.

DOE NORMAAL – Nu is het tijd voor realiteitszin. Het idee of concept wordt geprojecteerd in de context van het nu: het moet fysiek, emotioneel, sociaal en rationeel wel passen. Zonder het idee af te schieten wordt het realistisch ontdaan van zaken die later als belemmering of blokkade kunnen optreden.

GA VOOR RESULTAAT – Het gaat uiteindelijk om het resultaat. Iedereen begrijpt de oplossingsrichting en gelooft in het succes. Het idee is echt een oplossing voor het onderkende probleem en belemmeringen zijn zo goed als weg. “We hebben echt iets moois in handen!”

EVALUATIE – De gedachten worden vastgelegd in concrete ideeën en concepten. We borgen onze gerealiseerde denkkracht en resultaten tot nu toe om in een volgende BrainStack ronde nog beter te worden.

Waarom hebben we de resultaten visueel vastgelegd?

Zoals in onze voorgaande blog beschreven draagt het het visueel vastleggen van ideeën in één grote plaat bij tot het doorzien van the bigger picture. Hierdoor kunnen deelnemers aan de BrainStacking-sessie alle ideeën, reflecties, voors en tegens sneller en beter tegen elkaar afwegen. Om zo te komen tot een beter besluit en snellere verdere ontwikkeling van het idee.

Overigens hebben we vanwege de vertrouwelijkheid van het idee hier niet de volledige plaat in beeld gebracht.

Meer informatie over de BrainStacking-methode: brainstax.com


Over de schrijver
Reactie plaatsen