Flow in het groepsproces

Interview met Sandra Geelink, facilitator en coach bij Samen naar Resultaat.

In deze blog lees je over de ervaringen van Sandra.

Trainer Gunilla: 'Al na de eerste dag van de tweedaagse training kreeg ik een enthousiaste mail van Sandra. Ze vertelde hoe ze de principes en technieken uit de training had toegepast in haar eigen klantsessies. Ze had het juiste zetje gekregen om meer ontspannen voor de groep te staan en veel preciezer te leiden.

Sandra: ‘Als (team)coach in onder meer internationale logistiek ben ik betrokken bij zeer dynamische omgevingen. Ik houd me steeds meer bezig met het faciliteren van groepen en teams. En ik heb ontdekt dat óók daar mijn hart ligt.

Ik ben ervan overtuigd, dat mensen op hun best functioneren als ze doen wat ze belangrijk vinden, waar ze goed in zijn én als ze zien waar dat aan bijdraagt. En dat geldt ook voor mijzelf. Ik houd ervan om mij te blijven ontwikkelen in mijn vak. De training sprak mij direct aan. Met name omdat het thema ‘veerkrachtig voor de groep staan’ centraal staat.

Ik ben mijn eigen instrument

Twee dagen met vakgenoten ervaringen uitwisselen en nieuwe dingen leren was sowieso al heel mooi. Vooral over hoe je jezelf inzet als instrument. Ook vond ik het super om lastige situaties te oefenen en feedback uit te wisselen.

Maar eerlijk gezegd merkte ik pas echt in de praktijk wat de training mij had opgeleverd. Ik durfde ineens andere interventies te doen. Daardoor realiseerde ik me dat ik veel meer uit de training had meegenomen dan ik eerst dacht. Ik kan nu met name veel beter aankijken wat er echt aanwezig is in het groepsproces.

Betere contractering met de groep

Voor een opdrachtgever van mij begeleidde ik een serie van teambijeenkomsten. Omdat ik vaker met deze opdrachtgever werk, en zelf de inhoud ook fascinerend vind, is het voor mij soms verleidelijk om te diep mee te gaan in het proces en de dynamiek. Dan ook de rol van facilitator goed blijven vervullen, kost me dan ongemerkt veel energie.

Na de training realiseerde ik me, dat ik mijn eigen rol aan het begin van iedere sessie nog helderder neer kon zetten. Ik weet uiteindelijk ook hoe belangrijk het is als het eigenaarschap van de sessie in de groep zelf ligt, en niet bij mij als facilitator en coach.

Deze betere contractering met de deelnemersgroep zorgde er voor dat de groep zelf meer verantwoordelijkheid nam voor het proces. Daar had ik de rest van elke bijeenkomst veel profijt van, het scheelde mij een hoop energie.

Veerkracht door in- en uitzoomen

Omdat ik door deze heldere rol ook beter in- en uit kon zoomen, ging ik veel meer zien wat er speelde en leefde in de groep. Waar ik tegenstellingen voorheen wellicht niet zo bewust waarnam, ben ik door de training juist gebruik gaan maken van deze zogeheten polariteiten. Tijdens de training liet Gunilla het gebruik hiervan heel mooi zien in de praktijk, waardoor ik het direct met vertrouwen toe kon passen.

Polariteiten benutten geeft duidelijkheid en rust

In dit soort situaties - waar het programma strak is met een duidelijke verwachting qua op te leveren resultaat - vind ik het best spannend om ook echt aandacht te geven aan weerstand en tegenstellingen in de groep. Want wat als je daar ruimte aan geeft en het doel niet haalt?

Wat ik rationeel wel weet - namelijk dat die weerstand er toch echt uit moet, wil je überhaupt een kans maken op verandering - durfde ik na de training ook werkelijk toe te passen in een volgende groep. Door de tegenstellingen expliciet te benoemen en het stil te durven laten zijn, loste de groep de tegenstellingen vanzelf op en vonden ze gezamenlijk hun richting. Dit lef, om die stilte aan te gaan, die heb ik in de training kunnen oefenen.

Mijn oogst van de training

Kortom, de training heeft me geholpen nieuwe ‘taal’ te vinden in het faciliteren. Ik heb hele effectieve nieuwe interventies geleerd. En nog veel belangrijker, het heeft me vooral het lef gegeven om echt die on-the-edge interventies te doen waarvan ik weet dat de groep deze nodig heeft.

Ik ben me dus wederom bewust geworden van de noodzaak en waarde van goed contracteren met de groep. Daarnaast heb ik ondervonden wat de impact is van mijn fysieke beweging en het belang van vooraf goed aarden. Ten slotte heb ik geleerd te accepteren ‘wat er is’ in de groep. Mijn sessies worden effectiever door aankijken wat er is, verspreiden en vervolgens vertrouwen op het proces.

Als onze trainer wist Gunilla zich te verbinden met deelnemers met uiteenlopende achtergronden en leerdoelen. Ook de vrijheid die Gunilla (onuitgesproken) geeft om zelf te kiezen voor de manier waarop je leert. ‘Erin stappen’ met oefeningen of juist observeren, we konden zelf kiezen.’


Meer informatie over de training Faciliterend Leiderschap. Kijk ook eens bij de andere trainingen die wij verzorgen!

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen