Faciliteren: typisch voor vrouwen?

De meeste professionele facilitators en ook veel van mijn cursisten zijn vrouwen. Ik heb zelfs een keer meegemaakt dat de complete groep deelnemers uit vrouwen bestond. Een interessant gegeven, want bij faciliteren zijn feminiene eigenschappen belangrijk, maar misschien niet genoeg. Wat zijn nu de benodigde competenties en eigenschappen van een goede facilitator?

Inlevingsvermogen om bruggen te slaan

Als facilitator begeleid je het gesprek, het is daarbij belangrijk dat je goed luistert naar wat de mensen zeggen en voelt wat ze echt bedoelen. Er zijn uitzonderingen, maar vrouwen voelen over het algemeen beter aan wat er aan de hand is. Om die reden zijn zij ook vaak beter in het verbinden van mensen. Een handige eigenschap, waar ik soms wel jaloers op ben! Voor mannen (ha, dus ook mijzelf) de tip om situaties even bewust te observeren. Verbind door te luisteren, door empathie te tonen en dat terug te geven.

Wanneer je in staat bent om een sfeer te creëren waarin de deelnemers actief participeren ben je geslaagd. Essentieel is de energie van de groep te voelen, verstoringen vroegtijdig te herkennen en in een vroeg stadium een veilige, open omgeving te creëren.

Sterk ontwikkelde communicatieve vaardigheden

Net als in een romantische relatie is communicatie ook van belang in jouw relatie als facilitator met de groep. Vrouwen hebben in de ogen van mannen wel eens de drang om te over-communiceren, teveel te zeggen en te benoemen. Mannen zeggen dan weer te weinig. Goed om je daar bewust van te zijn.

De juiste basishouding

Als procesbegeleider is het wel handig je mening over de inhoud voor je te houden. Je wordt immers mede gevraagd om je neutraliteit! Mannen vertellen echter graag hun eigen verhaal en hebben meer de neiging de touwtjes strak in handen te houden. De kunst is om zelfbeheersing ten opzichte van de inhoud te behouden. Je wilt de groep met het verhaal laten komen. Hierbij is het van belang dat jij je als facilitator beseft dat een dienende rol bekleedt; je bent er voor de groep.

Resultaatgerichtheid

‘Jeroen, wat ben jij resultaatgericht zeg, dat had ik niet van je gedacht!’ Dat zei eens een collega met wie ik een training groepsdynamica volgde. Mmmm….

In het rijtje eigenschappen is dit de meest mannelijke eigenschap. Mannen zijn van nature resultaatgericht: als we vroeger gingen jagen, konden we ook niet met lege handen terugkeren. In het kader faciliteren betekent resultaatgerichtheid dat je in staat bent de groep te begeleiden naar concreet resultaat. Het is belangrijk om te luisteren, een goede sfeer te creëren en te verbinden, maar uiteindelijk wil je dat de groep naar huis gaat met resultaat, bijvoorbeeld een vervolgstap of actiepunt.

Faciliteren is een fantastisch vak, je kunt zoveel bereiken in slechts één goede sessie. Ik wil de mannen in de zakenwereld dan ook uitdagen om eens uit die sturende rol te stappen en te proeven aan die van de facilitator. Dán haal je de kracht uit de groep en bereik je samen de top.


Wil je leren visueel communiceren of meetings begeleiden?

We hebben diverse instaptrainingen en trainingen voor gevorderden. Zoals de training Visueel Faciliteren, de Leergang Faciliterend Leiderschap en de training Online Meetings met Impact

Over de schrijver
Reactie plaatsen