Online samenwerking GGD

"Totstandkoming Lokale Nota Gezondheidsbeleid"

Jeroen Blijsie in gesprek met Annelies van Loon van GGD Amsterdam.


GGD-organisaties schrijven elke vier jaar hun Lokale Nota Gezondheidsbeleid. Zo ook GGD Amsterdam. Voor de totstandkoming van de nota begeleidden we ze in enkele online sessies. Wat wilde je bereiken met deze twee bijeenkomsten?
Met de sessie’s wilden we binnen de gemeente input ophalen op wat er al is aan beleid en inzet op gezondheid en ook draagvlak en commitment creëren voor het verder uitwerken van de lokale nota gezondheidsbeleid. Belangrijke stappen om te komen tot een ambitieuze Amsterdamse nota met een breed perspectief op gezondheid die bijdraagt aan een impactvolle inzet van de gemeentelijke organisaties.


Waarin hebben de online sessies geresulteerd?
De online sessies hebben in een maand tijd geresulteerd tot een netwerk aan betrokken partners binnen Gemeente die allemaal bijdragen aan het uitwerken van thema’s, ambities en de eerste teksten voor de nota.


Hoe heb je de samenwerking ervaren?
De samenwerking met The Visualconnection was erg prettig, efficiënt en doeltreffend. In zeer korte tijd hebben we onze vraag aan jullie voorgelegd en kwamen jullie met een voorzet hoe een en ander aan te pakken die mooi aansloot bij onze wensen en doelen. De sessies werden goed voorbereid en afgestemd met ons. Op deze manier gingen we met vertrouwen de sessie in en werd deze ook door de deelnemers als professioneel ervaren. Met gewenst resultaat!


Wat waren de voor- en nadelen van online ten opzichte van face to face?
Voordeel is dat je geen reistijd kwijt bent en daarnaast goed de tijd kunt bewaken tijdens de sessie. Nadeel is dat de deelnemers niet echt contact maken, daarnaast vraagt online werken wel dat iedereen soepel online kan schakelen van de ene naar de andere deelsessie of soms weer een extra link, niet iedereen kan dat makkelijk als de techniek je al niet in de steek laat. Jullie konden daar in iedere geval goed mee uit de voeten en losten ook eventuele problemen zo nodig voor deelnemers en ons op.


Wat heb je zelf geleerd van deze ervaring?
Voor mij was het heel fijn het faciliteren van de sessie uit handen te geven en me zo te focussen op de inhoud.